Dionička društva u sklopu ŠIPAD KOMERC d.d.:

1. ŠIPAD KOMERC, Dioničko društvo za  proizvodnju, trgovinu i inžinjering, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (ŠIPAD – KOMERC d.d. Sarajevo)

2. ŠIPAD KOMERC “NAMJEŠTAJ” d.o.o., Sarajevo, Trgovina namještaja

3. ŠIPAD KOMERC INŽINJERING d.o.o. Sarajevo, prodaja građevinskih materijala i inžinjering usluge;

4. EURODRACA, d.o.o. Sarajevo, Proizvodnja I trgovina madraca;

5. ENSA, Ljubljana, Slovenija, Trgovina i inžinjering usluge;

6. SIPAD KOMERC “DRVO” ZAGREB, d.o.o. Zagreb, Hrvatska, Prodaja namještaja i građevinskog materijala;

7. ŠIPAD KOMERC “NAMJEŠTAJ – PROMET”, Beograd, Srbija, Prodaja namještaja I usluge;

8. ŠIPAD KOMERC “GRAĐA-PROMET” Beograd, Srbija, Prodaja građevinskog materijala i usluge;

9. ŠIPAD KOMERC KOMPANI SKOPJE, d.o.o. Skopje, Makedonija,Trgovina i usluge;

10. SIPAD-KOMERC, Frankfurt, Njemačka

11. SIPAD-KOMERC, Teheran, Iran

12. SIPAD-KOMERC, Khartoum, Sudan

13. SINIT - SIPAD-KOMERC, Tripoli, Libija

SIPAD KOMERC d.d., Sarajevo također suvlasnik je kompanije FRIGOSA d.o.o. Sarajevo (Proizvođač hladnjača i hrane), OVAKO d.o.o. Sarajevo, OVAKO d.o.o., Sarajevo (Prerada mesa) i AK MILK, d.o.o., Sarajevo (Prerada mlijeka).

PARTNERI:


 
Copyright © Šipad Komerc d.d. | All rights reserved